Archive for September, 2015

สวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆด้วยหน้ากากเด็ก

หน้ากากเด็กนั้นมีมากมายหลากหลายหน้ากากตัวละครให้เด็กได้ซื้อไปใส่เล่นบทบาทสมมุติบทบาทต่างๆตามตัวละครต่างๆที่ได้ซื้อหน้ากากตัวละครต่างๆสำหรับเด็ก หรือหน้ากากเด็กรูปหน้าตัวละครต่างๆ                 วัสดุที่ใช้ในการทำหน้ากากเด็กนั้นมีทั้งพลาสติก PVC พลาสติกบางธรรมดา ลาเท็กซ์ ยางพารา หรือแม้แต่ผ้า (หน้ากากนินจา) ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการทำหน้ากากเด็กที่แตกต่างกันนั้นก็จะส่งผลต่อความแข็งหนาของหน้ากาก ความรู้สึกของผิวสัมผัสก็จะมีความแตกต่างกัน ความคงทนและอัตราการเสื่อมสภาพ รวมถึงความทนแรงกระแทก (เฉพาะตัวหน้ากากเปล่า ไม่รวมถึงประสิทธิภาพการกันกระแทกเวลาเด็กๆ ลูกๆ หลานๆนำไปใส่) ก็จะมีคุณภาพในเรื่องต่างๆที่กล่าวไปแตกต่างกัน หน้ากากเด็กที่ผลิตมาจากวัสดุที่เป็นลาเท็กซ์หรือยางพารานั้นย่อมทนแรงกระแทกได้มากกว่าเนื่องจากมีน้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่น (แต่เมื่อเด็กๆใส่หน้ากากเหล่านี้แล้วล้มหรือโดนต่อยเพราะใส่หน้ากากฮาโลวีนไปหลอกให้ผู้อื่นตกใจ หน้ากากเหล่านี้ก็ไม่ได้ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้มากนักอาจจะกล่าวได้ว่าดูดซับแรงกระแทกได้น้อย แรงกระแทกจะส่งตรงสู้อวัยวะที่โดนกระแทกโดยตรง) แต่ถ้าเป็นหน้ากากเด็กที่ผลิตมาจากวัสดุที่เป็นพลาสติกก็ย่อมแข็งแรงคงทนมากกว่า แต่ก็มีน้ำหนักมากกว่าหน้ากากที่ผลิตมาจากลาเท็กซ์หรือยางพารา และมีแรงกระแทกมากกว่าเวลาตกจากที่สูง (แต่ถึงกระนั้นหากใส่หน้ากากที่ผลิตจากพลาสติกไปหาผู้อื่นแล้วคนๆนั้นตกใจหันมาต่อยอย่างตัวอย่างข้างบน อวัยวะที่รับแรงกระแทกหลังจากโดนต่อยหากหน้ากากไม่แตกแรงที่ส่งผ่านเข้ามาอาจจะลดลงบ้าง แต่หากหน้ากากแตกนอกจากแรงกระแทกจากการต่อย หน้าของเด็กๆ ลูกๆ หลานๆยังอาจจะบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเศษพลาสติกของหน้ากากที่แตกกระจายออก หากเศษพลาสติกเหล่านี้ไม่ทิ่มลงในหมัดของอีกฝ่าย ก็อาจจะทิ่มลงในหน้าของเด็กๆ ลูกๆ หลานๆได้) การเลือกซื้อและอนุญาตให้เด็กๆ ลูกๆ หลานๆของคุณพ่อ คุณแม่ หรือท่านญาติผู้ใหญ่คนอื่นๆนั้นสวมหน้ากากประเภทต่างๆนั้นอาจจะต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณาที่ละเอียดถี่ถ้วนในบางกรณีเช่นพวกหน้ากากผี หน้ากากฮาโลวีน หน้ากากโครงกระดูก หน้ากากหน้าหลอน หน้ากากตัวตลก หน้ากาก(ที่สื่อถึง)คนโรคจิต หน้ากาก(หมวก)หัวกะโหลก หน้ากากสัตว์ต่างๆ ทั้งมนุษย์หมาป่า หัวม้าและอื่นๆ ซึ่งเมื่อบางคนเห็นโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวอาจจะตกใจอย่างมากและส่งผลต่อสภาพจิตใจอย่างรุนแรงได้ ยิ่งหน้ากากเหล่านี้มาพร้อมกับชุดเครื่องแต่งกายที่เข้ากันกับหน้ากากบวกกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ จะยิ่งทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวได้อย่างมากที่เดียว ดังนั้นท่านจะต้องปลูกฝังและสั่งสอนให้เด็กๆนั้นคิดถึงจิตใจของผู้อื่นบ้างเวลาแต่งตัวเหล่านี้